© Ontwerp JT 2012-2018
Wie zijn wij ? Home Wie zijn wij ? Geschiedenis Huidige producties Vorige producties Verhuur Contact
Algemeen Toneelvereniging Onderlinge Vriendschap (OLV) is er voor iedereen vanaf 16 jaar, die enthousiast is en zich creatief willen bezighouden met het toneelspel. Tijdens de repetitie worden allerlei oefeningen gedaan, alvorens er aan het toneelstuk wordt gewerkt. Naast het toneelspelen wordt er verwacht dat men ook meewerkt aan allerlei ondersteunende activiteiten in de verschillende werkgroepen. Naast toneelspelers zijn er ook leden die zich alleen maar bezig houden met ondersteunende zaken zoals: decor, licht en geluid, grime, kapsters, enz. Ieder jaar wordt tijdens de algemene ledenvergadering besloten welk genre toneelstuk er gespeeld gaat worden, met toneelspel. Ook hier vinden tijdens de repetitie allerlei oefeningen plaats, alvorens er aan het toneelstuk wordt gewerkt. Naast het toneelspelen wordt er verwacht dat men ook meewerkt aan allerlei ondersteunende activiteiten in de verschillende werkgroepen.
waarna de leescommissie gaat lezen en in overleg met de regisseur een stuk kiest. Het seizoen loopt van september t/m maart en de repetities zijn iedere dinsdag in Kulturhus De Meent in Afferden, voor zowel de jeugd als volwassenen. De contributie is € 35,= per jaar en wie lid wil worden, kan contact opnemen met ons secretariaat. Bestuur Amateurtoneelvereniging  Onderlinge Vriendschap (OLV) is als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40146050. Het bestuur bestaat uit 5 leden, die tijdens de algemene ledenvergadering worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Op dit moment bestaat het bestuur van OLV uit: Carlo van de Heiden, voorzitter Max Gruson, penningmeester Karen Gruson, secretaresse Edwin van Roekel, bestuurslid Lambert Faassen, bestuurslid
Werkgroepen Binnen de vereniging zijn diverse werkgroepen aanwezig, die ervoor zorgen dat de producties kunnen worden uitgevoerd. Naast toneelspelers hebben we dus ook plaats voor mensen die zich willen bezighouden met: Decor Licht en geluid Kleding Grime Leescommissie PR
Wie zijn wij ?
Toneelvereniging Onderlinge Vriendschap  Afferden (Gld.)