Toneelvereniging Onderlinge Vriendschap

Afferden (Gld.)

Algemeen

Toneelvereniging OLV is voor iedereen vanaf 16 jaar, die enthousiast is en zich creatief wil bezig houden met het toneelspel. Tijdens de repetities worden allerlei oefeningen gedaan, alvorens er aan het toneelspel wordt gewerkt. Naast het toneelspelen wordt er verwacht dat men ook meewerkt aan allerlei ondersteunende activiteiten in de verschillende werkgroepen.Naast toneelspelers zijn er ook leden die zich alleen maar bezig houden met ondersteunende zaken zoals decor, licht en geluid, grime, kapsters, enz.

Ieder jaar wordt er tijdens de algemene ledenvergadering besloten welk genre toneelstuk er gespeeld gaat worden, met toneelspel, waarna de leescommissie aan de slag gaat en in overleg met de regisseur een toneelstuk kiest. Het seizoen loopt van september t/m maart en zowel de uitvoeringen als de repetities (elke dinsdagavond) zijn in Kulturhus de meent in Afferden. De contributie is € 35,- per jaar en wie lid wil worden, kan contact opnemen met ons secretariaat.

 

Bestuur

Amateur toneelvereniging Onderlinge Vriendschap (OLV) is als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40146050. Het bestuur bestaat uit vijf leden die tijdens de algemenen ledenvergadering worden gekozen voor een periode van drie jaar. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

 • Netje de Krijger, voorzitter
 • Max Gruson, penningmeester
 • Zoë Stut, secretaresse
 • Jan Konijnenberg, bestuurslid
 • Peter van Eck, bestuurslid

 

Werkgroepen

Binnen de toneelvereniging zijn diverse werkgroepen aanwezig die er voor zorgen dat de producties uitgevoerd kunnen worden. Naast toneelspelers hebben we dus ook plaats voor mensen die zich bezig willen houden met:

 • Decor
 • Licht en Geluid
 • Kleding
 • Grime
 • Leescommissie
 • PR
 • Foto en Film